Třetí návrat do Liberce

I Poslední etapa maleb obchodního centra proběhla za nočního provozu.

Byly provedeny malby betonových prvků.