NÁTĚR FASÁDY

Kompletní nástřik opláštění Kingspan izolačních panelů haly v Praze. Byl proveden airless nástřik  polyuretanovým materiálem.